Nejprodávanější produkty

 1. Dodací podmínky

  a) Dodací podmínky a lhůty musí být v případě, že si kupující nepřebírá zboží okamžitě a osobně, stanoveny písemně.

  b) Za nesplnění dodacích lhůt nebudou považovány ty případy, kdy není možné uskutečnit dodání z důvodů nepřekonatelné překážky, tj. živelné pohromy, stávky a jiné nepředvídatelné skutečnosti.

  c) Částečné splnění dodávky je možné. U dodacích listů platí každá dodávka jako samostatná služba. Pokud by dodávka nebyla provedena ani do dvojnásobku dodací
  lhůty (tj. do 60-ti dnů od řádného uhrazení ceny zboží), má kupující nárok odstoupit od plnění ze strany firmy Ján Kundrík-ReCid a má nárok na vrácení již uhrazených částek v plné výši. Pokud by kupující trval i po této lhůtě k dodání objednaného zboží je třeba uzavřít novou kupní smlouvu.

  d) Firma Ján Kundrík-ReCid neručí za škody na zboží, které vzniknou v době přepravy zboží ze skladu firmy Ján Kundrík-ReCid ke kupujícímu, pokud tuto dopravu nezajišťuje firma Ján Kundrík-ReCid vlastními prostředky.

  e) Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno kupujícímu zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od kupujícího.

 2. přeprava zboží

  Kupující může odebrat zboží od firmy Ján KundríkReCid následujícími způsoby:

  a) Osobní odběr je možné realizovat v sídle firmy Ján Kundrík-ReCid, Mukačevská 2, Prešov 080 01

  b) Formy: pošta, případně spediční přeprava dle dohody. Pokud firma nemůže vykrýt objednávku v plném rozsahu z důvodu nedostatku zboží na skladě, účtuje si manipulační poplatek jen při odesílání první části zásilky.


  c) Při zasílání poštou, účtuje prodávající poštovné  56Kč.                                                                                                                                          při jednorázovém odberu nad 1400Kč je poštovné zdarma.                                                                                                                                    d) Při zasílání spediční firmou, účtuje prodávající poštovné  196Kč.                                                                                                                           při jednorázovém odberu nad 1428Kč je poštovné 84Kč.                                                                                                                                         při jednorázovém odberu nad 1960Kč je poštovné zdarma.